Dnevni program

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela v Vrtcu pri OŠ Kungota izhajamo iz nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

V  skladu z občinskim sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov vrtca na območju Občine Kungota, sprejetega 21. 12. 2016, v vseh enotah Vrtca pri OŠ Kungota izvajamo le celodnevni program

Kako poteka dan v vrtcu?

Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovorom, igri s priljubljenimi igračami, odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov ali jutranjemu počitku, če ga otrok potrebuje ali želi. Zajtrk je fleksibilen in se prične okoli 8.00 ure in zaključi ob 8.30 uri. V času otrokovega bivanja v vrtcu se izvajajo načrtovane in spontane aktivnosti, preko katerih otroci pridobivajo različne spretnosti in znanja iz vseh področij otrokovega razvoja (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost, matematika). V interakciji z vrstniki in drugimi odraslimi otrok spoznava sebe in svoje sposobnosti ter vlogo v skupini.

Življenje otrok v vrtcu zajema tudi vsakodnevno bivanje na prostem, ko otroci usvajajo osnovne elemente gibanja in spoznavajo bližnjo in daljno okolico. Bivanje na prostem poteka v vseh vremenskih razmerah.

.

Kosilo se v oddelkih 1. starostnega obdobja prične ob 11.00 uri, v oddelkih 2. starostnega obdobja pa ob 11.15 uri. Po kosilu otroci počivajo na ležalnikih, prisluhnejo pravljici, umirjeni razpoloženjski glasbi, vodeni meditaciji. Čas počitka je prilagojen potrebam posameznika, nato pa se otrok vključi v spontano ali usmerjeno aktivnost.

 

Po 14.00 uri imajo otroci popoldansko malico. Preko celega dne je otrokom na voljo voda in sadje.

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button