Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti se v vrtcu izvajajo predvsem na željo staršev. Ne posegajo v program vrtca in se lahko izvajajo šele, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca. Pogoj za vključitev otroka v dodatne dejavnosti je dodatno plačilo staršev.

V vrtčevskem letu 2022/2023 ponujamo naslednje dodatne dejavnosti:

  • 4 dni plavanja za otroke predšolskih skupin v Plavalnem centru Ruše,
  • plesni tečaj (Plesna šola Samba) za otroke od 3.–6. leta starosti v enoti vrtca Sp. Kungota in Zg. Kungota. Izveden bo v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok,
  • športna vadba (Športni junak) za otroke od 4.–6. leta starosti. Izvedena bo v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok,
  • baletni vrtec (Baletna pravljica),
  • nogometni vrtec (NK Kungota),
  • lutkovni abonma v Lutkovnem gledališču Maribor,
  • abonma muzejskih delavnic Muzeja NOB Maribor,
  • fotografiranje otrok (Foto Tatjana).
Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button