Druženje s konji za zdrav življenjski slog ranljivih skupin: KONJ-MOJ PRIJATELJ

Carlo Frost d.o.o. s projektnima partnerjema OŠ Kungota in Sonček-Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, sodelujemo pri izvedbi projekta, s katerim želimo vzpodbujati druženje z živalmi na pristen in ljubeč način za čist medsebojni odnos in pretok energije, razvijati čustveno inteligenco, empatijo ter občutek sprejetosti, pokazati, kako se s skrbjo za žival se razvija občutek za živa bitja, krepijo se delovne navade, ki jih posameznik prenese v vsakdanje življenje, ter pokazati pozitivne učinke stika s konji na fizično, psihološko in socialno področje posameznika.

Cilji projekta:

Dograditev in vzpostavitev infastrukture za varno izvajanje terapevtskega jahanja:

 • vzpostavitev krožne jhalne poti v naravi,
 • menjava mivke v jahalni dvorani,
 • ureditev zunanjih otoroških igral
 • postavitev DEMO konja za privajanje konju za začetnike

Ssocialno vključevanje ranljivih skupin skozi komplementarne programe ukvarjanja z živalmi in jahalnega športa:

 • šoloobvezne otroke,
 • ženske,starejše od 65.let,
 • dolgotrajno brezposelne, starejše od 50.let,
 • mlade

Nudenje posebneobravnave tudi osebam:

 • osnovnošolcem,
 • z motjami v duševnem razvoju,
 • z avtizmom oz. motnjami avtističnega spektra,
 • z motnajmi pozornosti,
 • s hiperaktivnostjo,
 • lažje gibalno ovirane,
 • slepe/slabovidne in gluhe/naglušne.

Rezultati projekta:

 • Druženje z živalmi je pristen in ljubeč stik človeka in živali, med katerim se ustvari čist medsebojen odnos in pretok energije, ki izjemno pozitivno deluje na ljudi, ki so bili v medčloveških odnosih izpostavljeni negativni plati le-teh. Pomaga jih razviti ali obnoviti čustveno inteligenco, empatijo, stik z drugimi ter daje občutek sprejetosti. Ta oblika stika z živalmi bo namenjena predvsem starejšim od 65let, ki so manj mobilni, saj je (manjše) živali možno pripeljati do njih.
 • Do podobnih učinkov prihaja tudi pri skrbi za živali, saj se ob takih opravilih razvijajo pozitivna čustva, delovne navade in skrb za druga bitja, vse to pa udeleženci nato prenašajo tudi v svoje vsakdanje človeške odnose.  v tem primeru bodo udeleženci prihajali na kmetijo oz.konjeniški klub, kjer bodo oskrbeli živali in se ukvarjali z njimi na lokaciji, kjer le-te bivajo. Program je namenjen udeležencem, ki se lažje gibljejo in imajo željo po pristnejšem in daljšem stiku z živalmi v naravnem okolju.
 • Terapija s pomočjo konja je ciljno usmerjeno jahanje ali terapija ob konju in je prilagojena posameznemu jahaču in njegovim težavam. Deluje celostno, tako na fizičnem, kot psihološkem in socialnem področju, saj omogoča vzpostavitev odnosa in doživljanje telesa skozi gibanje. Jahanje vpliva na izboljšanje drže, ravnotežja, sprostijo se zakrčene mišice. Krepi se občutek za simetrijo, poveča se gibljivost in izboljša koordinacija. Pomaga spodbujat jahačeve zdrave odzive, ki jih želimo prenesti tudi v vsakdanje življenje. Program je namenjen vsem, ki si želijo stika s konji in ki se lahko ob pomoči terapevta varno družijo s konji.
 • Usposabljanje in delovna praksa za nišne poklice v zvezi z oskrbo živali je namenjena izobraževanju težje zaposljivih oseb, ki bi se želela udejstvovati v poklicih oz. dejavnostih, povezanih z oskrbo živali, pa za to potrebujejo izkušnje in osnovno izobrazbo o potrebah živali in ravnanju z njimi. V mislih imamo sprehajalce ali oskrbnike psov in mačk, pomočnike v trgovinah z malimi živalmi, pomočnike na kmetijah, klubih, kjer se ukvarjajo z živalmi in podobno.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Povezave do spletnih strani:

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Lokalna akcijska skupina TOTI LAS: https://www.toti-las.si/

Pri izvedbi projekta sodelujemo Carlo Frost d. o. o., Osnovna šola Kungota in Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo.

1 junija @ 08:10
08:10 — 09:10

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button