Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Namen projekta je dosledno vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022-2023. Kar pomeni dvig zavesti o pomenu zdravega okolja za vse organizme, izboljšanje kakovosti izobraževanja, da ozavestimo, kako živeti trajnostno.

CILJ

Osnovni cilj projekta je vključitev večine strokovnih delavcev v projekt, da vzpostavimo zavest o pomembnosti trajnostnega razvoja za skupno dobro in ga ne samo učimo, temveč živimo. Želimo zapolniti vrzeli v znanju in s svojimi odločitvami čim manj škoditi naravi. V ta namen bomo izpeljali več aktivnosti in izobraževanj ter delovali povezovalno.

ČAS TRAJANJA PROJEKTA

Projekt traja v obdobju od 1.6.2022 do 15.9.2023.

PARTNERJI

V projektu sodeluje 38 vzgojno – izobraževalnih zavodov.

DEJAVNOSTI PRI PROJEKTU:

V šolskem letu 2022/23 načrtujemo naslednje dejavnosti:

 1. Postavitev učilnice v naravi, ki bo omogočala kakovostno izobraževanje v naravnem okolju, vključno z opremo.
 2. Sajenje dreves, grmovnic in medonosnih rastlin.
 3. Aktivnosti usmerjene v nič odpadne hrane na šoli in ponovno uporabo odpadne hrane.
 4. Sistematično ločevanje odpadkov tako v šoli kot v vrtcu ter zmanjševanje skupne količine odpadkov.
 5. Uvajanje čuječnosti pri rednih urah pouka, na podlagi katerih pričakujemo pozitiven vpliv na proces učenja in poučevanja ter učence in učenke opolnomočimo za senzibilnejši odnos do narave in zdravega okolja.
 6. Izdelava infografik, ki mlade spodbujajo k razmišljanju o vzročno-posledičnih povezavah naših vsakodnevnih ravnanj in podnebnih sprememb ter vseh 17. ciljih TR.

KDAJ BOMO IZVAJALI?

Vse naštete dejavnosti bomo izvajali pri rednih urah pouka, dnevih dejavnosti, razrednih urah, vseh projektih, ki se odvijajo na šoli, izbirnih predmetih, interdisciplinarni dnevih in Večerih za podnebne spremembe.

KDO NAČRTUJE IN VODI DEJAVNOSTI?

Projektni tim: Zdenka Keuc (ravnateljica), Suzana Čavka Divčić (koordinatorica), Mari Karnet, Saša Fišer in Nataša N. Mulej.

PRIČAKOVANI REZULTATI, KAZALNIKI

 • Količina porabe papirja na šoli.
 • Količina odpadne embalaže.
 • Količina odpadne hrane.
 • Poraba kilovatnih ur za elektriko.
 • Poraba plinskega olja za matično šolo.
 • Število košev za ločeno zbiranje odpadkov.
 • Število šolskih vrtov.
 • Število dogodkov, namenjenih ozaveščanju ali aktivnostim TR.
 • Nabava in uporaba kompostnika ter vrtnih objektov.
 • Postavitev učilnice v naravi, vključno z opremo (vremenska postaja, sončna ura, digitalna podpora opravljenih meritev …).
 • Spremembe v mobilnosti naših učencev v smeri trajnosti (primerjalna analiza z začetkom šol. leta).
 • Število vzgojnih ukrepov.
 • Izboljšanje učnih rezultatov učencev.
 • Število zapisov o izvedenih aktivnostih na socialnih omrežjih in v šolskem časopisu (učenci).
 • Št. zapisov v eAsistentu pri rednih urah, ki vključujejo cilje TR.

NAŠE AKTIVNOSTI – Predstavitev

FINANČNA PODPORA

Je v vrednosti 11.500,00 evrov za VI zavod.

1 januarja @ 07:10
07:10 — 08:10

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button