Promote Your Neighbour!

Naslov projekta: Promote Your Neighbour!

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

V omenjeni projekt sta vključeni Sternschule Deutschlandsberg iz Avstrije, ki je vodilna šola in Osnovna šola Kungota, ki je partnerska šola v projektu.

Glavni namen projekta je povezovanje in promocija dveh šol sosednjih Evropskih držav, ki ju ločuje meja in drugačen jezik.

Cilji projekta:

  • Učenci izboljšajo znanja nemškega in angleškega jezika,
  • Učenci razvijajo socialne veščine.
  • Povezovanje s sosednjo državo.
  • Promocija turizma Občine Kungota.
  • Promocija slovenske kulinarike.
  • Učenci razvijajo kompetence na področju IKT tehnologije.

Dejavnosti v okviru projekta bodo potekale v obliki načrtovanih aktivnosti, ki jih bosta izmenjaje organizirala šolska tima obeh šol. Aktivnosti se bo iz vsake šole udeleževalo 6 – 7 učencev.

 

Več informacij o projektu najdete na naslednji povezavi:

https://promoteyourneighbour.wixsite.com/erasmus

 

Utrinki našega prvega srečanja s prijatelji iz Avstrije:

Prvi dan

Drugi dan

Tretji dan

Utrinki našega drugega srečanja s prijatelji iz Avstrije:

Prvi dan

Drugi dan

Tretji dan

1 septembra @ 08:00
08:00 — 09:00

Več informacij

Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top
Call Now Button