Javljanje odsotnosti v vrtcu

Starši, ki odsotnost otroka javijo do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan, se jim pri obračunu oskrbnine ta dan odšteje prehrana. Prav tako se prehrana odšteje za odjavljene daljše odsotnosti. Starši naj javljajo daljše odsotnosti otrok.

Obrazec za javljanje odsotnosti

Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top
Call Now Button