Javljanje odsotnosti

Starši morajo odsotnost svojega otroka javiti razredniku po elektronski pošti (obrazec dostopen na spletni strani šole) ali po telefonu v tajništvo šole prvi dan odsotnosti.

Starši odsotnost svojega otroka od pouka opravičijo v petih delovnih dneh po prihodu otroka v šolo. Starši pisno opravičijo odsotnost učenca z navedbo vzroka izostanka. Če starši otrokove odsotnosti ne opravičijo pravočasno, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da v dveh dneh sporočijo vzrok izostanka. Če starši ne sporočijo vzroka izostanka učenca, se šteje izostanke kot neopravičene ure. 

Obrazec za javljanje odsotnosti

Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top
Call Now Button