O šolski svetovalni službi

Kadar potrebujete nasvet kam po končani osnovni šoli, vas zanima, kako priti do subvencionirane šolske prehrane, subvencionirane šole v naravi, se želite vpisati na našo šolo, je vaš otrok v stiski, ste v stiski vi ali je v stiski vaša družina, se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Petro Baukman. Poiščete me lahko od ponedeljka do petka med 7.30 in 14.30, v času popoldanskih srečanj s starši, najbolje pa po predhodnem dogovoru. Pri izrazitih učnih težavah in na področju nadarjenosti, se bomo skupaj povezali s šolsko psihologinjo Tanjo Braniselin/ali šolsko specialno pedagoginjo Natašo Satler .

Šolska svetovalna služba

Petra Baukman, uni. dipl. socialna pedagoginja
Telefon: 02 655 06 08
E-pošta: petra.baukman@guest.arnes.si

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem
Dodatna strokovna pomoč
Šolska skupnost

Tanja Branisel, uni. dipl. psihologinja
Telefon: 02 655 06 00
E-pošta: isposkungota@gmail.com

Dodatna strokovna pomoč

Nataša Satler, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
Telefon: 02 655 06 00
E-pošta: natasa.satler@gmail.com

Barbara Amon, uni. dipl. specialna pedagoginja
Telefon: 02 655 06 00
E-pošta: bkaucic@gmail.com

Call Now Button
Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top