Obogatitvene dejavnosti v vrtčevskem letu 2022/2023

Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovne delavke vrtca in potekajo v dopoldanskem času. Staršem zanje ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic se ne izvajajo.

Na ravni vrtca smo v  vključeni v:

Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Ker smo gozdni vrtec, otrokom ponujamo odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulumu za vrtce, vzgojitelji upoštevamo otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svobodo, prosto igro, gradnjo socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke. V gozdnem vrtcu otroci skupaj z vzgojiteljicami redno obiskujemo bližnji gozd in naravna okolja, kjer se ukvarjamo s predšolsko matematiko, jezikom, umetnostjo, naravo, družbo. Gozdni vzgojitelji iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja …

V vrtcu izvajamo tudi naslednje obogatitvene dejavnosti:

Planinsko zvezo Slovenije (Cici planinec)

Je nova dejavnost, ki jo v letošnjem vrtčevskem letu ponujamo otrokom in njihovim staršem. Organizirani bodo 4 planinski izleti (ob sobotah), na katerih bodo otroci pridobivali in usvajali znanja s področja planinstva. Izleti bodo tudi priložnost za pogovor, igro ter medsebojno spoznavanje in spletanje novih prijateljskih vezi. Otroci bodo v planinski dnevnik dobili žig za svoje prehojene poti in dosežene vrhove. Za 4 opravljene izlete bodo ob koncu vrtčevskega leta nagrajeni s priznanjem mladega planinca.  Koordinatorica dejavnosti je Barbara Marhold.

Pravljične urice

Otroci enote Zg. Kungota odhajajo na pravljično urico v šolsko knjižnico, otroke v enotah Sp. Kungota in Svečina pa knjižničarka obišče v njihovi enoti. Otrokom prebere pravljico, ki se nanaša na temo, ki jo imajo otroci v skupini ali izbere kaj aktualnega, kar je otrokom všeč. Po poslušanju pravljice se pogovorijo o vsebini, kaj narišejo, pogovarjajo se o tem, kako rokujemo s knjigami, kako jih listamo … Letos po novem sodelujemo tudi z Mariborsko knjižnico (enota Kungota). Otroke v vrtcu redno obiskuje pravljičarka in tudi otroci odhajajo v krajevno knjižnico.

Zgodnje učenje nemškega jezika

Predšolski otroci so enkrat tedensko vključeni v učenje nemščine skozi igro. Vsebine, ki jih otroci spoznavajo, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, domišljijo, čustva, lastno aktivnost in jim omogočajo učenje nemščine na zabaven in spontan način. Teme izhajajo iz vsakdanjega življenja, kot so: družina, živali, prehrana, oblačila, pozdravi, števila, barve … Otroci spoznavajo nemški jezik preko pravljic, pesmic, izštevank, rajalnih, gibalnih in didaktičnih iger, likovnega in plesnega izražanja, tudi preko simbolne igre. Učenje na zgodnji stopnji poteka čim bolj nazorno. V ta namen se uporabljajo pri nemščini različne tehnike aktivnega učenja, lutke, veliko slikovnega in didaktičnega materiala. Konec vrtčevskega leta otroci pripravijo za starše nastop, ki poteka v nemškem jeziku.

Cici vesela šola

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in Cicido, ki vzgojiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v svojem življenju. Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, temveč raziskovanje in sodelovanje. Tudi v našem vrtcu se otroci preizkusijo v reševanju zanimivih raziskovalnih nalog. Koordinatorica projekta je Andreja Jančič.

Mali sonček

Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.  Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Vsebine programa so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Zaključek projekta bo mini olimpijada, ki bo potekala v juniju 2021 za vse skupine otrok kot zaključna prireditev skupin ob koncu vrtčevskega leta.

Malček Bralček in Palček Bralček

Gre za predšolsko bralno značko. Otroci v predšolski dobi radi poslušajo zgodbe, radi jih podoživljajo v pripovedi, risbi, igri in gibu. Pomembno je, da se otrok sreča z literaturo že v prvih letih življenja. Vez, ki se vzpostavi med otrokom in odraslim, ko ga vzame v naročje in mu bere ali pripoveduje, ima velik čustven in vzgojni pomen. Otrok se čuti varnega in njegove fizične potrebe so zadovoljene. Otroci skupaj s starši preberejo tri slikanice, ki jih v krajši vsebinski obliki predstavijo v vrtcu, lahko tudi kaj narišejo in pripovedujejo ob risbi. Na ta način predšolska bralna značka spodbuja tudi družinsko branje. Ob koncu šolskega leta otroke za branje, pripovedovanje/ilustracije nagradimo s priznanjem.

Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Zgodbožerčke

Projekt temelji na spoznavanju pisateljev iz domačega okolja, spodbuja bralno kulturo najmlajših in jih usmerja v poustvarjanje zgodb skozi različna področja kulturnega udejstvovanja. Po usvojeni vsebini zgodb otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami skozi vse leto ustvarjajo na različnih kulturnih področjih. V mesecu juniju se otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami udeležijo zaključne prireditve, kjer se srečajo s pisateljico/pisateljem iz domačega okolja.

Ter tudi:

 • tek, ki ga organizira Atletska zveza Slovenije,
 • raznovrstne delavnice, ustvarjalnice, eksperimente, pohode ob Tednu otroka,
 • sodelovanje z gasilci, obiskali bomo tudi gasilski dom v Sp. oz. Zg. Kungoti,
 • sodelovanje s policisti PP Šentilj, z njimi se bomo tudi varno sprehodili v vrtčevskem okolišu,
 • pripravo kostanjevega piknika,
 • delavnice Zdravstvenega doma A. Drolca Maribor na temo zmanjševanja strahu pred zdravstvenimi pregledi pri otrocih,
 • delavnice zdravstveno-vzgojne in preventivne zobne dejavnosti,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • lutkovno predstavo za otroke in starše (izvedba: lutkarski aktiv vzgojiteljic),
 • praznično peko,
 • obisk Miklavža,
 • palčkovanje,
 • obisk Božička,
 • tržnico znanja ob slovenskem kulturnem prazniku (različne stojnice znanja v skladu s področji kurikuluma na temo knjig, Franceta Prešerna, poezije, fig, poklica pesnik, simbolna igra knjižnica …),
 • pustovanje in obisk kurentov,
 • ekološke delavnice podjetja Snaga d.o.o.,
 • dan planeta Zemlja (različne delavnice na temo našega planeta),
 • obisk smetarske ekipe podjetja Snaga d.o.o. Maribor,
 • sodelovanje na različnih razpisanih natečajih,
 • sodelovanje s krajem in z različnimi društvi v kraju,
 • praznovanje rojstnih dni otrok v vrtcu,
 • sodelovanje s Hišo vseh generacij,
 • zaključek projekta Mali sonček,
 • Perlachovo noč za predšolske otroke (dejavnosti, povezane z vesoljem, branje pod zvezdami, spanje v vrtcu).

Tudi znotraj posameznih igralnic bodo v vrtčevskem letu 2022/2023 potekale različne obogatitvene dejavnosti:

 • Zvezdice (Moja lutka, Gozdni kotiček, Migi, Migi vsaki dan)
 • Lunice (Biba giba in miga, Ciciuhec, Z lutko v svet pravljic, Gozdna igralnica, Knjižni nahrbtnik)
 • Oblački (Ljudsko izročilo)
 • Kapljice (Z lutko na pot domišljije, Kdo bo z nami šel v gozdiček, Mali radovednež, Pod staro jablano, Z raketo na Luno)
 • Mavrice (Korak k Soncu)
 • Sončki (Razvoj predopismenjevanja v predšolski dobi, socialne in elementarne igre)
 • Rakete (Igra z nestrukturiranim materialom, Učenje v naravi)
 • Astronavti (Igra z nestrukturiranim materialom, Gladbena ropotarnica, Igralne urice z babicami in dedki)
 • Utrinki (Bibarije, Sadje in zelenjava v vrtcu)

 

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button