Otroci s posebnimi potrebami

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v vrtcu poteka v skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki se je začel izvajati januarja 2019. Spreminja sistem nudenja pomoči otrokom, ki imajo primanjkljaje, ovire oz. motnje ali pa otrokom, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za to. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč čim prej.  V centru za zgodnjo obravnavo zdravnik specialist pediater pripravi zapisnik o potrebnih obravnavah in pomoči otroku ali določi multidisciplinarni tim, ki oblikuje najustreznejše oblike pomoči za otroka. Dokumenta sta podlaga za nudenje pomoči v vrtcu. V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se nato otroku prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki jo izvajajo za to usposobljeni strokovni delavci.

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)     

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button