Poklicna orientacija

Karierna orientacija intenzivno poteka v 8. in 9. razredu. Pred tem se učenci preko različnih dejavnostih srečujejo z določenimi področji in poklici.  O tem, kdo so, kaj jih veseli, kakšne so njihove učne in delovne navade, koliko zmorejo in koliko so v neko področje sami pripravljeni vložiti več truda in dela, pa se s šolskim svetovalnim delavcem bolj poglobljeno pogovarjajo v 8. in 9. razredu. Dejavnosti potekajo v času razrednih ur, v skupini in individualno. V 9. razredu se šolski svetovalni delavec sreča individualno z vsakim učencem in skupaj pogledata pomembne dejavnike za poklicno odločitev.

Načrtovane dejavnosti:

  • zdravniški pregled za učence 8. razredov,
  • razredne ure na temo karierne orientacije,
  • tržnica srednješolskih programov (8. in 9. razred),
  • tehniški dan za učence 8. razreda,
  • vpis v srednjo šolo (prijavnice izpolnjujemo v šoli),
  • po potrebi individualno svetovanje skupaj s starši.

Pri karierni orientaciji se šolski svetovalni delavec povezuje tudi z zunanjimi institucijami, ki lahko doprinesejo k ustrezni izbiri karierne poti.

 

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button