Prijava v vrtec

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI KUNGOTA

Vpis predšolskih otrok v Vrtec pri OŠ Kungota z enotami vrtca Zg. Kungota, Sp. Kungota in Svečina za šolsko leto 2023/2024 bo potekal

od 6. do 10. februarja 2023, vsak delovni dan med 7.00 in 15.00, razen v četrtek, 9. februarja 2023, med 7.00 in 16.30 uro.

Starši oz. skrbniki izpolnite obrazec Vloga za vpis otroka v program vrtca in ga:

  • prinesete osebno v Vrtec pri OŠ Kungota, enota Zg. Kungota, Plintovec 11b, 2201 Zg. Kungota ali
  • pošljete tiskanega po pošti na naslov: Vrtec pri OŠ Kungota, enota Zg. Kungota, Plintovec 11b, 2201 Zg. Kungota.

Vlogo za vpis otroka najdete na modrem in zelenem kvadratku spodaj, dobite pa jo lahko tudi v Vrtcu pri OŠ Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota.

Izpolnjene vloge za vpis otroka v program vrtca za šolsko leto 2023/2024 lahko oddate najkasneje do 10. februarja 2023. Upoštevali bomo le vloge za vpis otroka v program vrtca za šolsko leto 2023/2024, ki bodo v celoti izpolnjene.

Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno, najpozneje do 31. 3. 2023. Vpis in sprejem otrok v programe vrtca, odvisno od prijav in prostih mest, sicer poteka celo leto.

Če bo prijav za sprejem otrok več, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v občini Kungota.

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button