Prijava v vrtec

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI KUNGOTA

Vpis predšolskih otrok v Vrtec pri OŠ Kungota z enotami vrtca Zg. Kungota, Sp. Kungota in Svečina za šolsko leto 2021/2022 bo potekal

od 7. do 11. februarja 2022, vsak delovni dan med 7.00 in 15.00, razen v sredo, 9. februarja 2022, med 7.00 in 16.30 uro.

V vrtec sprejemamo otroke od enajstega meseca starosti dalje (če starši več ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) do vstopa v osnovno šolo.

Starši oz. skrbniki izpolnite obrazec Vloga za vpis otroka v program vrtca in ga:

  • prinesete osebno v Vrtec pri OŠ Kungota, enota Zg. Kungota, Plintovec 11b, 2201 Zg. Kungota ali
  • pošljete tiskanega po pošti na naslov: Vrtec pri OŠ Kungota, enota Zg. Kungota, Plintovec 11b, 2201 Zg. Kungota.

Vlogo za vpis otroka najdete s klikom na spodnji modri ali zeleni kvadratek, dobite pa jo lahko tudi v Vrtcu pri OŠ Kungota (Plintovec 11b, 2201 Zg. Kungota).

Izpolnjene vloge za vpis otroka v program vrtca za šolsko leto 2022/2023 lahko oddate najkasneje do 11. februarja 2022. Upoštevali bomo le vloge za vpis otroka v program vrtca za šolsko leto 2022/2023, ki bodo v celoti izpolnjene.

Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno, najpozneje do 31. 3. 2021. Vpis in sprejem otrok v programe vrtca, odvisno od prijav in prostih mest, sicer poteka celo leto.

Če bo prijav za sprejem otrok več, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v občini Kungota.

Scroll to Top
Call Now Button