Šolske potrebščine za šolsko leto 2020/21

Spoštovani starši oz. skrbniki! Pripravili smo vam izbor učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin, ki so jih izbrali naši učitelji, in jih bo vaš šolar potreboval v šolskem letu 2020/2021. Učbeniški sklad Učbenike si lahko učenci izposodijo iz učbeniškega sklada. Za vse učence je, po navodilih MIZŠ, zagotovljena brezplačna izposoja učbenikov. Učenci jih bodo prejeli meseca septembra (v prvem tednu pouka).Delovni zvezki in ostale potrebščine Delovne zvezke (razen starši 1. in 2. ter 3. razredov) in ostale potrebščine kupite starši sami. MIZŠ bo tudi letos pokrilo stroške učnih gradiv za učence 1. triade, zato nakup le-tega z vaše strani ni potreben. Ta gradiva bo nabavila šola in jih bodo učenci prejeli prvi šolski dan v šoli. Da bo nabava enostavnejša, se je šola povezala s tremi ponudniki in jim posredovala sezname potrebščin. Letos so se založbe odločile, da ne bodo tiskale katalogov in naročilnic; vso naročanje bo potekalo preko spleta ali osebno v trgovini. Če želite, lahko na eni izmed spodnjih povezav izberete ponudnika, preko katerega boste nabavili potrebščine. Izberite zase najugodnejšega ponudnika. Povezave do ponudnikov (po abecednem redu): Želimo vam lepe počitnice! Skrbnica učbeniškega sklada: Mateja Vdovič
Zgornja Kungota
Spodnja Kungota
Svečina
1. razred
1. razred
1. razred
2. razred
2. razred
2. razred
3. razred
3. razred
3. razred
4. razred
4. razred
4. razred
5. razred
5. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Call Now Button
Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top