Strokovni delavci šolske svetovalne službe

Svetovalni delavec:

Marko Hace, mag.prof.ped.

 

marko.hace@os-kungota.si

 

02 655 06 08

Učiteljica za individualno in skupinsko pomoč:

Tanja Hajnc, uni.dipl.psih.

 

tanja.hajnc@os-kungota.si

 

02 655 06 03

Učiteljice za dodatno strokovno pomoč:
Tanja Hajnc, uni.dipl.psih tanja.hajnc@os-kungota.si 02 655 06 03
Nataša Satler, mag.prof.spec. in reh. ped. natasa.satler@os-kungota.si 02 655 06 03
Martina Ščernjavič mag. prof. soc. in ped. martina.scernjavic@os-kungota.si 02 655 06 03
Mobilna specialno pedagoška služba
Učiteljice za dodatno strokovno pomoč:
Barbara Amon, prof. spec. in reh. ped. barbara.amon@os-kungota.si 02 655 06 03
Vanesa Šrol, mag.prof.inkl.ped.

Maja Tašner, mag.prof.spec. in reh. ped.

vanesa.srol@os-kungota.si

maja.tasner@os-kungota.si

 

02 655 06 03

02 655 06 03

 

 

 

Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top
Call Now Button