Strokovne delavke šolske svetovalne službe

Svetovalna delavka:

Petra Baukman, uni.dipl.soc.ped

 

petra.baukman@os-kungota.si

 

02 655 06 08

Učiteljica za individualno in skupinsko pomoč:

Tanja Hajnc, uni.dipl.psih.

 

tanja.hajnc@os-kungota.si

 

02 655 06 03

Učiteljice za dodatno strokovno pomoč:
Tanja Hajnc, uni.dipl.psih tanja.hajnc@os-kungota.si 02 655 06 03
Nataša Satler, mag.prof.spec. in reh. ped. natasa.satler@os-kungota.si 02 655 06 03
Martina Ščernjavič mag. prof. soc. in ped. martina.scernjavic@os-kungota.si 02 655 06 03
Mobilna specialno pedagoška služba
Učiteljice za dodatno strokovno pomoč:
Lucia Geržinič, prof. spec. in reh. ped. lucia.gerzinic@os-kungota.si 02 655 06 03
Tea Ernecl, mag.prof.inkl.ped. tea.ernecl@os-kungota.si 02 655 06 03

 

Call Now Button
Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top