Strokovne delavke

Individualna in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami in nadarjene učence ter dodatno učno pomoč:

Tanja Hajnc, uni. dipl. psihologinja
e-pošta: tanja.hajnc@os-kungota.si

Dodatna strokovna pomoč:

Nataša Satler, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
e-pošta: natasa.satler@os-kungota.si

Call Now Button
Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top