Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsake skupine vrtca, to je 9 staršev. Predsednica sveta staršev vrtca je ga. Kristina Maleš, ki je bila izvoljena v funkcijo na seji sveta staršev vrtca 20. 10. 2021.  Mandat članov v svetu zavoda traja 4 leta. Predčasno se prekine, če otrok izgubi status otroka v Vrtcu pri OŠ Kungota, če član poda pisno odstopno izjavo, v kateri izjavi, da ne želi več sodelovati v svetu zavoda oz. če je odpoklican. V tem primeru je potrebno izpeljati nove volitve v svet zavoda.

Starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku, ki je potekal 12. 9. 2022

SKUPINA

IME IN PRIIMEK

Zvezdice

Martin Riboli

Lunice

Aljaž Dobaj

Oblački

Aleška Svaguša

Kapljice

Boštjan Leb

Mavrice

Kristina Maleš

Sončki

Gregor Majer

 

Starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku, ki je potekal 12. 9. 2022

SKUPINA

IME IN PRIIMEK

Rakete

Klavdija Urnaut

Astronavti

Kerstin Matjašič

Starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku, ki je potekal 12. 9. 2022

SKUPINA

IME IN PRIIMEK

Utrinki

Uroš Hauptman

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button