Svet zavoda

Svet zavoda predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev (iz vrtca je en predstavnik). 

Predstavniki ustanovitelja: Barbara Potočnik, Romana Hlade, Tina Kren Mihajlovič

Predstavniki delavcev: Tanja Radujkovič, Marija Kristan, Mira Mislej, Mateja Kocbek, Andreja Jančič

Predstavniki staršev: Tatjana Kren Hlebič, Samra Kramberger, Kristina Maleš

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button