Svetovalna delavka: Martina Ščernjavič, mag. soc. in ped.

Sedež svetovalne službe: v enoti Zg. Kungota

Kontakt:

tel.: 02 655 06 12

e-mail: martina.scernjavic@os-kungota.si

Svetovalna delavka želi v sodelovanju s starši, z vzgojitelji predšolskih otrok, s pomočniki vzgojiteljev in z vodstvom ustvarjati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovarjate s svetovalno delavko:

 • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec.
 • Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju.
 • Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini: rojstvo, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši.
 • Razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk: težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje, in drugo.
 • Svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Svetovalna delavka vam svetuje na osnovi:

 • prostovoljnosti,
 • skupnega dogovora,
 • zaupnosti podatkov
 • v dobrobit otroka.

Oblika svetovanja in posvetovanja je lahko:

 • osebna,
 • na predavanjih oz. delavnicah
Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button