Ustanoviteljica vrtca

Vrtec pri OŠ Kungota je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanovljen je bil z odlokom Občine Kungota o organiziranju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju Občine Kungota (odlok občinskega sveta Kungote, 21. 12. 1995, z veljavnostjo 1. 1. 1996). Vrtec pri OŠ Kungota posluje v okviru javnega zavoda Osnovne šole Kungota (v nadaljevanju OŠ Kungota).

Uprava vrtca je v Zg. Kungoti, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota.

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button