Ustanoviteljica

Občina Kungota (aktiven link na: https://kungota.si/)

Ustanovitelj (2. člen Zakona o zavodih, 40. člen ZOFVI) OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota je občina Kungota. Javni vzgojno-izobraževalni zavod je bil ustanovljen 1. 1. 1996 (Ur. l. RS, št. 77/99). Zavod  je bil ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

V šol. letu 2019/20 je OŠ Kungota obiskovalo  280 učencev od 1. do 9. razreda v OŠ Zg. Kungota, 82 učencev v POŠ Sp. Kungota in 26 v POŠ Svečina, skupaj 388 učencev. V šol. letu 2020/21 je vpisanih 400 učencev.

V treh enotah Vrtca pri OŠ Kungota je bilo v vrtčevskem letu 2019/20  na treh lokacijah (Zg. Kungota, Sp. Kungota in Svečina) 9 oddelkov, od tega 3 v prvem starostnem obdobju in 6 v drugem starostnem obdobju (2 kombinirana oddelka, en heterogen oddelek in 3 homogeni oddelki), skupaj 148 predšolskih otrok.  V šol. letu 2020/21 je v vrtec vpisanih 152 otrok. Število oddelkov ostaja nespremenjeno (9).

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button