VIRC Poreč in DMZ Pohorje

Spoštovani starši,

Zveza prijatelje mladine Maribor organizira tudi v letu 2022 letovanje v VIRC Poreč, Republika Hrvaška in na DMZ Pohorje. V prilogah najdete vse potrebne informacije glede letovanja in pogoje za udeležbo na letovanju (prijavnica VIRC-Poreč, prijavnica DMZ-Pohorje, pogoji VIRC-Poreč in pogoji DMZ-Pohorje). V prilogi sta tudi dokumenta (Javni razpis za sofinanciranje letovanja s strani občine Kungota in Razpisna dokumentacija, v kateri so navedeni kriteriji za določitev prispevka staršev za kritje letovanja otroka) glede sofinanciranja letovanja s strani občine Kungota. Starši urejate vso potrebno dokumentacijo neposredno (direktno) z Zvezo prijateljev mladine Maribor in z občino Kungota. Z Zveze prijateljev mladine Maribor in z občine Kungota so nam sporočili, da za zagotovitev izmene prijavnico na letovanje (v prilogi) pošljete/dostavite tako na Zvezo prijateljev mladine Maribor kot tudi na Občino Kungota.

Kontaktne informacije:

Zveza prijateljev mladine Maribor: 02/229-69-10 ali 02/229-69-14 ali 02/229-94-53, elektronska pošta: letovanja@zpm-mb.si ali na spletni strani: https://zpm-mb.si/novice-dogodki/prijavnice-in-informacije-za-letovanja-2022/

Občina Kungota: 02 655 05 05 ali mojca@kungota.si in na spletni strani https://www.kungota.si/razpis/626341

Razpisna dokumentacija za letovanje otrok 2022

Javni razpis za sofinanciranje letovanja 2022

VIRC POREČ:

Prijavnica za letovanje otroka VIRC Poreč 2022

Pogoji letovanja v VIRC Poreč 2022

 

DMZ POHORJE

Prijavnica za letovanje otroka DMZ Pohorje 2022

Pogoji letovanja v DMZ Pohorje 2022

 

S spoštovanjem

Šolska svetovalna služba OŠ Kungota

Marko Hace

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button