Kontaktni podatki

Delovno mesto
Ime in priimek
e-pošta
telefon
Ravnateljica
Zdenka Keuc
zdenka.keuc@os-kungota.si
ravnatelj@os-kungota.si
+386 (0)2 655 06 02
Pomočnica ravnateljice za šolo
Marjana Hrast
marjana.hrast@os-kungota.si
sola@os-kungota.si
+386 (0)2 655 06 07
Tajnica
Sonja Emeršič
sonja.emersic@os-kungota.si
tajnistvo@os-kungota.si
+386 (0)2 655 06 00
Računovodkinja
Hedvika Lorber
heda.lorber@os-kungota.si
racunovodstvo@os-kungota.si
+386 (0)2 655 06 04
Šolska svetovalna služba
Marko Hace
marko.hace@os-kungota.si
+386 (0)2 655 06 08
Organizator šolske prehrane
Maša Puc Mačukat
masa.puc@os-kungota.si
+386 (0)2 655 06 00
Knjižničarka
Mateja Vdovič
mateja.vdovic@os-kungota.si
solska.knjiznica@os-kungota.si
+386 (0)2 655 06 11
Vodja podružnice Svečina
Marija Kristan
marija.kristan@os-kungota.si
+386 (0)2 656 32 11
Vodja podružnice Spodnja Kungota
Nada Lampret
nada.lampret@os-kungota.si
+386 (0)2 655 30 41
Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button