Vpis v prvi razred

Starši vpišejo otroka v 1. razred v šoli, kjer ima otrok stalno oz. začasno prebivališče. Vpis poteka v mesecu februarju. Otroci s stalnim prebivališčem v našem šolskem okolišu bodo k vpisu povabljeni.

Prepis otrok iz drugih šolskih okolišev poteka na naslednji način: Starši vpišejo otroka v šolo, kjer imajo stalno prebivališče (matična šola). Na želeno šolo oddajo vlogo za prepis (v roku 14 dni po vpisu). O rešitvi vloge za prepis so starši pisno obveščeni. Obvesti jih želena šola, ki pa mora prej pridobiti soglasje matične šole. Starši lahko podajo tudi vlogo za odlog šolanja, vendar morajo predhodno opraviti vpis za otroka, ki bo v letu začetka šolanja dopolnil 6 let.

 

 

Call Now Button
Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top