»Odmev narave (»The Echo of Nature«)

Predstavitev projekta Občine Kungote in OŠ Kungota

 

SPODBUJANJE LOKALNE PRIDELAVE IN ODGOVORNE POTROŠNJE HRANE

 

Tokrat smo v središču lokalne skupnosti, ki se zavedamo pomena trajnostne proizvodnje hrane in njenega vpliva na zmanjševanje klimatskih sprememb. Občina Kungota je uspešno kandidirala na

Evropski projekt Food Wave, katerega cilj je okoljsko sprejemljiva pridelava in potrošnja hrane, pri čemer je pomembno, da so aktivnosti namenjene mladim občankam in občanom, ki so stari med 15 in 35 let. Skupaj z OŠ Kungota smo pripravili projekt z naslovom »Odmev narave  (»The Echo of Nature«), ki obravnava povezavo med hrano in podnebnimi spremembami ter zmanjšuje količine odpadne hrane.

Časovnica projekta

20 maja @ 13:45
13:45 — 14:45

Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top
Call Now Button